[PF 2020] Spomaľte a predĺžte si sviatoční pohodičku

[PF 2020] Spomaľte a predĺžte si sviatoční pohodičku

Rok 2019 prefrčal rýchlosťou rejnoka lapeného v Golfskom prúde, takže je čas vysnoriť stromček, začať kapriou volenkou a pustiť si RAYNETí pé-efko!

Raynet