Zabezpečenie a ochrana dát

Za bezpečnosť všetkého, čo je vo vašom RAYNET CRM, ručíme piatimi konkrétnymi garanciami.
Presvedčte sa, že berieme bezpečnosť vážne.

Fyzické zabezpečenie dát (Dátové centrum)

Chod RAYNET CRM zabezpečuje jedna z najväčších a najmodernejších IT infraštruktúr na svete Amazon Web Services (AWS). Dátové centrá AWS predstavujú svetovú špičku v oblasti fyzického a softvérového zabezpečenia, ktoré umožňujú odolať aj kritickým situáciám ako sú živelné pohromy, masívne hackerské útoky alebo energetické havárie. Samozrejmosťou sú pravidelné záťažové a penetračné testy.

Amazon Web Services

Zabezpečenie prenosu dát (Sieťové zabezpečenia)

Všetka komunikácia cez sieť je šifrovaná pomocou certifikovaného elektronického podpisu (rovnaký typ používajú banky). Certifikáciu vykonala prestížna autorita DigiCert®.

DigiCert

Zabezpečenie na úrovni aplikácie

Základom pre ochranu dát je zaistenie toho, aby k jednotlivým skupinám informácií mali prístup iba osoby na to oprávnené.

  • Samotný vstup do aplikácie je samozrejme chránený unikátnym používateľským menom a heslom.
  • RAYNET CRM obsahuje jednoduchý nástroj na správu používateľských rolí a skupín. Vďaka nemu je možné definovať oprávnenie na prístup k dátam, ako jednotlivým skupinám používateľov, tak aj celkom individuálne.
  • Všetky dátové prenosy sú šifrované protokolom TLS.
Amazon Web Services

Poistenie dát

V oblasti ochrany dát ideme ďalej, než je bežné u najväčších poskytovateľov ICT služieb. Všetky dáta, evidované v RAYNET Cloud CRM, sú poistené proti poškodeniu, krádeži alebo úniku do výšky až 5 000 000 Kč. Exkluzívnu poistnú zmluvu sme uzavreli s medzinárodnou poisťovňou AIG.

AIG

Zálohovanie

Každý deň vykonávame kompletnú zálohu všetkých dát a súborov. Zálohy archivujeme minimálne so 90-dennou históriou.

Zálohovanie

Vyskúšajte si RAYNET na vlastnej koži!

Zadarmo, bez akýchkoľvek záväzkov a to až na 30 dní

Lucka
Vyskúšajte to s MaMaZu

Dobrý deň! Sme tu pre vás už od prvej minúty s RAYNET CRM. V popise práce máme vysvetľovanie, objasňovanie a pomáhanie. Mrknite sa, ako to u nás funguje so zákazníckou podporou ;)

Lucie zo zákazníckej podpory

...s tak trochu inou
zákazníckou podporou...

Vyskúšajte to s MaMaZu