Zabezpečenie a ochrana dát

Za bezpečnosť všetkého, čo je vo vašom RAYNET CRM, ručíme šiestimi konkrétnymi garanciami.
Presvedčte sa, že berieme bezpečnosť vážne.

Fyzické zabezpečenie dát (Dátové centrum)

Chod RAYNET CRM zabezpečuje jedna z najväčších a najmodernejších IT infraštruktúr na svete Amazon Web Services (AWS). Dátové centrá AWS predstavujú svetovú špičku v oblasti fyzického a softvérového zabezpečenia, ktoré umožňujú odolať aj kritickým situáciám ako sú živelné pohromy, masívne hackerské útoky alebo energetické havárie. Samozrejmosťou sú pravidelné záťažové a penetračné testy.

Zabezpečenie na úrovni aplikácie

Základom pre ochranu dát je zaistenie toho, aby k jednotlivým skupinám informácií mali prístup iba osoby na to oprávnené.

  • Samotný vstup do aplikácie je samozrejme chránený unikátnym používateľským menom a heslom.
  • Naviac máte možnosť nastaviť si dvojfázové overovania (Authy, Google Authentificator), expiráciu či kvalitu heslá (dĺžka, špeciálne znaky, veľké a malé písmená).
  • RAYNET CRM obsahuje jednoduchý nástroj na správu používateľských rolí a skupín. Vďaka nemu je možné definovať oprávnenie na prístup k dátam, ako jednotlivým skupinám používateľov, tak aj celkom individuálne.
  • Všetky dátové prenosy sú šifrované protokolom TLS.

Poistenie dát

V oblasti ochrany dát ideme ďalej, než je bežné u najväčších poskytovateľov ICT služieb. Všetky dáta, evidované v RAYNET Cloud CRM, sú poistené proti poškodeniu, krádeži alebo úniku do výšky až 5 000 000 Kč. Exkluzívnu poistnú zmluvu sme uzavreli s medzinárodnou poisťovňou Colonnade.

Zálohovanie

Každý deň vykonávame kompletnú zálohu všetkých dát a súborov. Zálohy archivujeme minimálne so 90-dennou históriou.

Vaše dáta uchovávame v súlade s GDPR

Dáta vašich klientov uchovávate v RAYNET CRM v súlade s GDPR. Garantujeme vám to aj v spracovateľskej zmluve. Súčasťou RAYNETu je dokonca sada funkcií, ktoré vám uľahčia korektne evidovať osobné údaje vašich klientov. Vieme, že nová legislatíva dokáže potrápiť, pripravili sme pre vás na túto tému videonávod a ťahák.

ISO 27001

Vaše najcennejšie dáta v RAYNET CRM chránime proti potenciálnemu kybernetickému zločinu, porušenie osobných údajov, zneužitie, krádeži aj vírusovému útoku. Za to, ako systematicky a legislatívne správne triedime obrovské množstvo informácií, sme získali certifikáciu ISO 27001. Dodržiavaním normy vám garantujeme, že zabezpečujeme bezpečnosť údajov a znižujeme riziko úniku citlivých informácií.

Vyskúšajte si RAYNET na vlastnej koži!

Zdarma, bez jakýchkoli závazků a to až po dobu 30 dní
...s tak trochu inou
zákazníckou podporou
Zkuste to s podporou

Dobrý deň! Sme tu pre vás už od prvej minúty s RAYNET CRM. V popise práce máme vysvetľovanie, objasňovanie a pomáhanie. Mrknite sa, ako to u nás funguje so zákazníckou podporou ;)

Lucie zo zákazníckej podpory