SALESMAJSTR

Vyjednávanie

Všetci vyjednávame. Každý deň. Stále. V tomto videokurze sa naučíte lepšie vyjednávať a zvyšovať tým pridanú hodnotu pre seba či vašu firmu.

(1) Prečo vyjednávať?
Lepšie vyjednávanie = viac hodnoty pre firmu (marže), kvalitnejšie dlhodobé vzťahy, vytváranie hodnoty pre obe strany, lepšie zvládnuté konflikty.
07:23
(1) Prečo vyjednávať?
(2) Príprava vyjednávania
Keby som mal 8 hodín na vyrúbanie stromu, 6 by som strávil brúsenie sekery.
19:54
(2) Príprava vyjednávania
(3) Investigatívne vyjednávanie
Investigatívne vyjednávanie je o mindsete. Do vyjednávania chodím s tým, že sa snažím druhú stranu najskôr pochopiť a potom ju ovplyvňovať.
21:02
(3) Investigatívne vyjednávanie
(4) Vytváranie hodnoty
Koláč, ktorý si vo vyjednávaní delíte, nemusí byť daný, hľadajte cesty, ako ho zväčšiť.
09:08
(4) Vytváranie hodnoty
(5) Distributívne techniky
Distributívne vyjednávanie má charakter tzv. hry s nulovým súčtom. Tento pojem hovorí, že pokiaľ pri vyjednaní urvete pre seba hodnotu navyše, tak o rovnakú ekvivalentnú čiastku prichádza váš partner.
22:12
(5) Distributívne techniky
(6) Vyjednávacie štýly
Vďaka lepšej znalosti svojho vyjednávacieho štýlu pochopíte jeho silné a slabšie stránky. Zároveň spoznáte, kde váš "normál" komunikácie môže vytvárať trecie plochy s "normálom" komunikácie ostatných štýlov.
12:24
(6) Vyjednávacie štýly
Kdo je SalesMajstr
Michal Musil

Product Sales @LMC | Consultant @GrowJOB

Michal pôsobí vyše 10 rokov v GrowJOB Institute, kde zakladal pražskú pobočku a obchodný tím. Je akreditovaný mediátor, vedie kurz o vyjednávaní a komunikácii na ČZU a spolu s LMC rozvíja medzinárodný start-up Arnold.