Všetko, čo potrebujete vedieť o CRM systéme

Všetko, čo potrebujete vedieť o CRM systéme

Obsah:

Čo je CRM?

CRM je skratka pre Customer Relationship Management, teda po slovensky riadenie vzťahov so zákazníkmi. Ide o aktivity zamerané na vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi naprieč celým životným cyklom. Tieto aktivity sa v praxi implementujú pomocou CRM systémov ako je RAYNET, Salesforce, HubSpot alebo Pipedrive.

Cieľom CRM je budovať spokojný vzťah s existujúcimi zákazníkmi a efektívne získavať zákazníkov nových. V rámci CRM potom evidujete všetky aktivity, ktoré so zákazníkom súvisia a to od akvizície a prvého kontaktu cez rozvoj lojality a riešenie klientskych problémov až po koniec obchodného vzťahu.

Ak sa vás spýta niekto „Ako u vás robíte CRM?“, môžete si to voľne preložiť ako „Čo robíte pre to, aby ste mali spokojných a lojálnych klientov?“.

CRM je kľúčové pre všetky firmy, ktoré stavajú zákazníkov na prvé miesto. Spokojný zákazník neodíde ku konkurencii a má k vašim produktom a službám blízky vzťah. CRM stratégia sa potom premyslenými metódami usiluje o udržanie spokojnosti vo všetkých fázach vzťahu medzi firmou a zákazníkom.

CRM stratégia ovplyvňuje to, ako:

 • značka na potenciálneho zákazníka pôsobí,
 • obchodníci potenciálneho zákazníka oslovujú,
 • sa o zákazníka firma stará po prvej kúpe,
 • si počas ďalších nákupov firma udržuje zákazníkovu lojalitu,
 • sa dokáže firma so zákazníkom rozlúčiť.

Oblasť CRM je prepojená s technológiami, ktoré pomáhajú uplatniť CRM stratégie v praxi. Na tieto technológie môžete naraziť najčastejšie pod pojmy ako je CRM systém, softvér, nástroj alebo riešenie. Takže ak predchádzajúcu otázku trošku obmeníme a niekto sa vás spýta „Aké CRM u vás používate?“, tentoraz tým na 99 % myslí „Aký používate CRM systém?“.

Čo je CRM systém?

CRM systémy sú nástroje, ktoré sústredia všetky zákaznícke dáta na jedno miesto. Užívatelia potom môžu s týmito dátami efektívne pracovať, využiť ich na úspešné obchodovanie a zvýšiť s ich pomocou zákaznícku spokojnosť.

CRM systémy môžeme rozdeliť do troch kategórií, ktoré sa ale v praxi vzájomne prepájajú:

 • operatívny CRM – umožňuje zbierať dáta o zákazníkoch, a vylepšiť tak predaj alebo marketing,
 • analytické CRM – získané dáta o zákazníkoch analyzuje, vyhodnocuje marketingové kampane a napovedá obchodníkom, na ktoré príležitosti sa zamerať,
 • kolaboratívne CRM – vytvára kanály pre priamu komunikáciu so zákazníkom a posúva ju vpred, podporuje najmä zákaznícku starostlivosť a umožňuje lepšie reagovať na individuálne potreby zákazníkov.

V praxi CRM vyzerá ako databáza všetkých informácií o zákazníkoch.

Adresář klientů v RAYNET CRM

Adresář klientů v RAYNET CRM

Hlavné funkcie a výhody používania CRM systému

Vďaka CRM môžete zhromažďovať, udržiavať a analyzovať všetky užitočné údaje o zákazníkoch ako kontaktné informácie, obchodné transakcie alebo históriu vzájomnej komunikácie.

Prečo firmy najčastejšie využívajú CRM:

1. CRM poskytuje potrebné informácie

CRM systémy odovzdávajú maximálne množstvo užitočných informácií každému, kto sa dostane do kontaktu so zákazníkom, a to v ktorejkoľvek fáze predaja.

Patria sem napríklad:

 • celá história toho, čo máte s konkrétnym klientom za sebou,
 • aké ste riešili problémy a s akým výsledkom,
 • alebo aký je historický objem predaja, ktorý ste u klienta realizovali.

Tieto informácie využije napríklad:

 • obchodné oddelenie pri stretávaní a nadväzovaní kontaktu s klientmi,
 • zákaznícka podpora pre rýchlu pomoc súčasným klientom,
 • marketingové oddelenie pre zacielenie kampaní na existujúcich klientov.
Historie klienta v RAYNET CRM

Historie klienta v RAYNET CRM

2. CRM zjednodušuje evidenciu zákazníckych dát

Pokiaľ firmy zákaznícke dáta evidujú, často ich mávajú roztrieštené na rôznych miestach, ako sú excelové tabuľky, rôzne firemné disky či dokonca tlačené dokumenty. CRM systém tento problém eliminuje a umožňuje firmám evidovať všetky dáta na jednom mieste.

V CRM systéme preto nájdete databázu klientov, plánovač obchodných aktivít aj nástroje na riadenie obchodných prípadov.

Obchodní nástěnka v RAYNET CRM

Obchodní nástěnka v RAYNET CRM

3. CRM zefektívňuje prácu

CRM dokáže automatizovať a uľahčiť činnosti hneď niekoľkých oddelení vo firme, najmä obchodníkov. Zbaví ich administratívnej záťaže, ako je prepisovanie, papierovanie alebo dohľadávanie informácií, takže sa môžu lepšie venovať tomu, čo by malo byť hlavnou náplňou ich pozície – obchodovanie.

Obchodní pipeline v RAYNET CRM

Obchodní pipeline v RAYNET CRM

Ako vybrať vhodný CRM systém?

Ak chcete začať s používaním CRM, položte si pri výbere nasledujúce otázky. Pomôžu vám s výberom softvéru, ktorý bude zodpovedať vašim potrebám.

Aké procesy má CRM uľahčiť?

Zamyslite sa nad tým, aké úlohy robíte opakovane a CRM by vám s nimi pomohlo. Zamerajte sa na komunikáciu s klientmi, dohováranie schôdzok alebo na to, ako si udržujete prehľad v aktuálnych obchodoch. Máte všetky informácie v tabuľkách a už len vyhľadanie nejakého údaju vám trvá večnosť? Všetky požiadavky si spíšte a porovnajte, ktoré CRM im najlepšie zodpovedá.

Aká veľká je naša firma?

Koľko máte klientov a koľko ľudí z tímu pracuje s ich údajmi? Pokiaľ potrebujete lepšie zdieľať informácie o obchodoch medzi kolegami a udržiavať si prehľad v podkladoch od desiatok, stoviek či tisícok klientov, CRM je ideálnym riešením. Od objemu uložených dát sa odvíja aj potrebná výkonnosť systému.

Aké funkcie potrebujeme?

Pri vyberaní zvážte, čo všetko od CRM očakávate a čo chcete, aby softvér vedel. Overte si napríklad, že CRM môžete napojiť na existujúce nástroje a služby, ktoré vám fungujú - online kalendár, mailingový nástroj, fakturačný systém a podobne.

Aké technické riešenie zvolíme?

CRM softvér môžete mať nainštalovaný na svojom vlastnom serveri. Ten potom ale musí zodpovedať technickým požiadavkám, mať dostatočnú kapacitu na ukladanie dát a vyriešené zabezpečenie. Druhou možnosťou je CRM v cloude, ku ktorému máte prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Výhodou je aj to, že systém je zabezpečený, o dáta teda nemusíte mať starosť.

Nie ste si istí, či vám bude CRM vyhovovať? Vyskúšajte si naše RAYNET CRM na 30 dní zadarmo a bez záväzkov.