Ako sa líšia ERP a CRM: 5 hlavných rozdielov

Ako sa líšia ERP a CRM: 5 hlavných rozdielov

Oba systémy pomôžu vášmu biznisu, každý inak. Prečítajte si, aké sú medzi nimi rozdiely. Lepšie potom pochopíte, čo vám ktorý prinesie, a zvážite, či ich potrebujete – obaja, alebo len niektorý z nich.

Čo je to ERP a CRM

Na začiatok krátke objasnenie pojmov. Pod oboma skratkami sa skrývajú informačné systémy:

  • ERP (Enterprise Resource Planning) je centrálny podnikový systém pre riadenie procesov vo firme. Riešite v ňom okrem iného financie, účtovníctvo, výrobu, logistiku a distribúciu alebo personalistiku.
  • CRM (Customer Relationship Management) je systém pre riadenie obchodu a vzťahov so zákazníkmi, v ktorom máte na jednom mieste uložené informácie o klientoch a obchodných prípadoch.

ERP riadi prakticky všetky procesy vo firme, zatiaľ čo CRM sa zameriava na obchod a zákazníkov. Obaja sa dopĺňajú, a tým zefektívňujú fungovanie firmy a celý biznis.

Rozdiely medzi ERP a CRM

Pri zvažovaní, ktorý zo systémov potrebujete a využijete, vám pomôže pochopiť rozdiely medzi nimi. Na tie sa teraz pozrieme:

1) Veľkosť systému

ERP je komplexný podnikový software, automatizuje procesy a pomáha s riadením firmy. Zlučuje rôzne systémy do jedného – máte v ňom účtovníctvo firmy, správu financií, všetku HR agendu a personálne informácie o zamestnancoch, podklady pre mzdy, ale aj správu skladov a logistiku.

Súčasťou ERP môže byť aj CRM modul zameraný na sales a vzťah s klientmi. Slúži na evidenciu informácií o zákazníkoch, obchodných prípadov a zaznamenávanie histórie, ktorú s klientmi máte.

Samostatný CRM nástroj je oveľa jednoduchší systém, ktorý vás nezahltí množstvom funkcií. Hodí sa preto aj pre malé a stredné firmy, pre ktoré je ERP systém príliš robustný, ale už im nestačí evidovať klientov a zákazky v excele.

2) Zameranie systému

Zatiaľ čo ERP je zamerané dovnútra firmy, CRM funguje von k zákazníkom.

Pomocou ERP riadite a automatizujete procesy celej firmy. Prepájate vďaka nemu jednotlivé oddelenia, ktoré medzi sebou zdieľajú dáta a komunikujú. Tým zefektívnite všetky procesy a zvyšujete produktivitu zamestnancov. ERP tak pomáha zefektívňovať vnútorné procesy a administratívu, tým znižuje prevádzkové náklady.

Tiež CRM uľahčuje zdieľanie informácií naprieč tímami, najmä obchodníkov, marketérov alebo zákazníckej podpory, pretože v ňom nájdu všetky informácie o klientoch a zákazkách. Oproti ERP neovplyvňuje vnútorné fungovanie firmy, ale zjednodušuje budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov s klientmi. Tým zefektívňuje obchod, zvyšuje výkon a zisky.

Napríklad vďaka zaznamenanej histórii komunikácie s klientom všetci vedia, čo sa s klientom riešilo. Ten sa cíti opečovávaný, to zvyšuje jeho spokojnosť a lojalitu. Skvalitnenie obchodných vzťahov potom znamená aj skvalitnenie obchodov a tým vyššie zisky.

3) Dáta, ktoré ERP a CRM používa

V každom zo systému pracujete s inými dátami. Znova sa vraciame k veľkosti – ERP je robustný systém, ktorý pracuje s komplexnými a rozmanitými údajmi. Máte v ňom totiž prakticky všetky firemné dáta. Od účtovníctva cez plány výroby a informácie o produktoch až po dáta o zamestnancoch.

V CRM evidujete iba informácie súvisiace s klientmi a obchodnými prípadmi. Ďalej to môžu byť dáta z marketingových kampaní a histórie komunikácie s klientmi. V porovnaní s ERP je to iba zlomok údajov.

4) Kto ERP a CRM využíva

ERP je dôležitý pre hladký chod celej firmy, a preto ho používajú všetci naprieč tímami a oddeleniami – od manažérov cez účtovníkov, personalistov až po skladníkov, výrobu aj obchod a ďalšie.

CRM je dôležité najmä pre obchodné tímy a zákaznícku podporu, pomáha taktiež marketingovému oddeleniu. Spoliehajú sa naň ľudia, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi a starajú sa o vzťahy s nimi. Vedenie v ňom potom vidí obchodné výsledky a predikcie.

5) Kto potrebuje ERP a CRM

Zatiaľ čo CRM sa oplatí aj malej firme s desiatkami klientov, rozsiahlejší ERP systém využijú firmy s vyššími desiatkami zamestnancov a viacerými oddeleniami.

CRM nájde uplatnenie v B2B aj B2C obchode a všade tam, kde potrebujete poznať svojich zákazníkov, zlepšovať s nimi vzťah a poskytovať im čo najlepší servis. Preto je CRM nutnosťou pre firmy s obchodným tímom, využívajú ho aj finanční poradcovia, realitné kancelárie alebo servisné firmy.

Bez ERP sa nezaobídu väčšie výrobné, distribučné a logistické firmy. Plus všetky firmy, ktoré rastú a potrebujú čo najviac zefektívniť prevádzku, aby nemuseli najímať ďalších a ďalších zamestnancov pre rutinnú administratívu.

Kedy zvoliť ERP a kedy stačí CRM?

Vždy záleží na tom, čo potrebujete. Pokiaľ chcete spoznať svojich zákazníkov a zlepšiť s nimi vzťahy, alebo mať väčší prehľad o obchode, pomôže vám CRM. Ak potrebujete automatizovať firemné procesy a zbaviť sa administratívy, zvážte používanie ERP.

ERP vám pomôže aj vo chvíli, keď využívate mnoho nástrojov a strácate v nich prehľad. Do ERP systému môžete ďalší softvér integrovať, vrátane CRM, pokiaľ ho už máte zavedené.

Ešte CRM nemáte? Vyskúšajte RAYNET na 30 dní zadarmo a bez záväzkov.

Vyskúšať CRM