Čo robí obchodný manažér a aká je jeho rola vo firme

Čo robí obchodný manažér a aká je jeho rola vo firme

Obchodný manažér musí byť dobrý obchodník aj psychológ. Jeho úlohou je viesť obchodný tím k vytýčeným cieľom a udržiavať zdravú firemnú kultúru medzi obchodníkmi. Prečítajte si, aký je jeho popis práce a aký by mal byť, aby svoj tím dobre viedol.

Kto je obchodný manažér alebo obchodný riaditeľ

Obchodný manažér alebo manažér obchodu je skúsený obchodník, ktorý riadi celý obchodný tím a zodpovedá za jeho výsledky.

V angličtine sa na túto pozíciu používajú názvy sales director alebo sales manager. V slovenskom prostredí máva označenie obchodný riaditeľ alebo obchodný manažér rovnaký význam, niekedy však riaditeľ stojí nad manažérom – záleží na hierarchii firmy.

Ich funkcia je ale podobná, obaja sú lídrovia obchodných tímov, nastavujú stratégiu a obchodné ciele a dbajú na to, aby ich obchodníci dodržiavali.

Náplň práce obchodného manažéra

Obchodný manažér zodpovedá za obchodný tím a napĺňanie obchodných cieľov. To konkrétne znamená, že:

 • nastavuje obchodnú stratégiu a dohliada na jej dodržiavanie,
 • plánuje obchodné ciele a zodpovedá za výsledky tímu,
 • vedie obchodný tím, zaškoľuje, motivuje a hodnotí obchodníkov,
 • nastavuje a aktualizuje obchodné procesy,
 • udržuje obchodné vzťahy väčšinou s VIP klientmi a kľúčovými partnermi, s čím mu pomáha CRM, v ktorom si o nich eviduje všetko podstatné,
 • reprezentuje firmu,
 • rozvíja veľké obchodné príležitosti.

Ak sa chcete naučiť pracovať s CRM, vyskúšajte si ho nanečisto. Väčšina CRM dodávateľov ponúka skúšobnú verziu po obmedzenú dobu zadarmo.

Vyskúšať CRM

Plat obchodného manažéra

Rovnako ako u ďalších obchodníkov má plat obchodných manažérov dve zložky – fixnú a pohyblivú, ktorá sa odvíja od predaja. Záleží teda na jeho schopnostiach, ale priemerne si mesačne zarobí okolo 2 030 EUR hrubého.

Aká je rola manažéra obchodu

Obchodný manažér je rozkročený medzi obchodom a leadershipom. Dobre musí zvládať oboje, riadenie obchodu aj obchodného tímu.

Idú za ním úspechy aj neúspechy obchodného tímu. Aby obchodníci odvádzali svoju prácu čo najlepšie a boli spokojní, musí obchodný manažér byť dobrým lídrom. To znamená, že:

 • buduje dobré vzťahy v tíme,
 • vedie tím k najlepším výsledkom,
 • naberá nových ľudí do tímu a onboarduje ich,
 • vzdeláva súčasných obchodníkov.

Aký by mal obchodný manažér byť

Ako je vidieť, manažér obchodu má veľa úloh a veľkú zodpovednosť. Na to potrebuje:

 • byť starostlivý a vytrvalý,
 • mať dobré komunikačné schopnosti,
 • vedieť vyjednávať a byť rozhodný,
 • vedieť vyhodnocovať riziká,
 • byť dobrý vodca a vedieť strhnúť svoj obchodný tím,
 • mať pozitívny prístup a vedieť počúvať.

Hard skills a soft skills, ktoré by mal obchodný manažér mať

Hard skills

Soft skills

Znalosť produktu
Strategické myslenie
Dátová analýza
Riadenie tímu a leadership
Nábor ľudí
Obchodné zručnosti
Ovládanie CRM

Empatia
Psychická odolnosť
Komunikačné zručnosti
Riešenie problémov
Delegovanie
Aktívne počúvanie
Motivácia seba aj ostatných

Ďalšie tipy a rady, vďaka ktorým sa z obchodných manažérov rýchlo stanú profíci, nájdete v našom hube pre obchodných manažérov Sales Driver.