Adéla Mrázková

Content a brand

Do online marketingu sa Adel zahľadela na študentskej stáži a ďalšie skúsenosti potom zbierala v SaaS a e-commerce firmách. V RAYNETe rozvíja content a brand.