6 kľúčových ukazovateľov výkonnosti v obchode

6 kľúčových ukazovateľov výkonnosti v obchode

Výkonnosť obchodného tímu ide sledovať pomocou desiatok metrík. V tomto článku pre vás zhrnieme 6 zásadných, ktoré vám pomôžu s optimalizáciou obchodného procesu, efektívnym vzdelávaním obchodníkov i zlepšovaním výsledkov.

1. Customer Lifetime Value

CLV alebo celková hodnota zákazníka vám odpovie na otázku, aký priemerný zárobok môžete očakávať od jedného zákazníka po celý jeho životný cyklus. Pomôže vám tiež predpovedať príjmy, pokiaľ bude váš počet zákazníkov priebežne rásť či klesať.

Príklad: Priemerná životnosť vášho zákazníka je 10 mesiacov a priemerný zárobok 10 000 EUR. Priemerný zárobok za jeden mesiac je teda 1 000 EUR. Aktuálne máte 250 zákazníkov, takže za mesiac v priemere zarobíte 250 000 EUR. Vďaka tomu môžete sledovať priemerný mesačný zárobok s každým zákazníkom, ktorý vám pribudne či ubudne.

2. Customer Churn Rate

Churn rate alebo aj miera odchodu je kľúčová najmä pre firmy, ktorých zákazníci platia každý mesiac rovnakú alebo podobnú čiastku. Typickým príkladom sú vývojárske firmy, ktoré ponúkajú softvér ako službu (SaaS).

Customer churn rate predstavuje počet zákazníkov, ktorí vaše služby za vopred určenú dobu (napríklad mesiac, kvartál či rok) prestanú využívať. Pokiaľ miera odchodu rastie alebo sa dlhodobo drží vysoko, berte to ako podnet pre zlepšenie služieb a hľadanie spôsobov, ako si zákazníkov udržať.

Mieru odchodu vypočítate tak, že celkový počet zákazníkov, ktoré ste mali na začiatku mesiaca, vydelíte celkovým počtom stratených zákazníkov za tento mesiac.

3. Priemerná dĺžka predajného cyklu

Priemernou dĺžkou predajného cyklu sa rozumie doba, za ktorú zákazník prejde celým predajným cyklom od leadu až po uzavretie zákazky. Táto metrika vám poskytne dáta pre nájdenie spôsobu, ako predajný cyklus skrátiť. Čím menej času totiž zákazník v každej fáze cyklu strávi, tým lepšie.

Príklad: Pokiaľ zistíte, že vo fáze príležitosti a ponuky priemerne zákazníci strávia 5 dní, vo fáze vyjednávania 20 dní a vo fáze uzatvárania 5 dní, je to jasný signál, že je potrebné proces vyjednávania urýchliť.

Priemerná dĺžka predajného cyklu sa pravdepodobne bude u celého tímu a u individuálnych obchodníkov líšiť. Ak ste obchodný manažér, tak vám táto metrika napovie, v ktorých činnostiach obchodníkov mentorovať.

4. Lead-to-Opportunity Ratio

Táto metrika vyhodnocuje kvalitu vašich leadov (to je potenciálny zákazník, ktorý prejavil prvotný záujem o vaše produkty), teda či sú vaše leady pre váš biznis relevantné. Pokiaľ z metriky zistíte, že je kvalita vašich leadov nízka, musíte upraviť metódu generovania leadov. Napríklad upresniť definíciu cieľovky alebo hľadať leady na iných miestach.

Aby ste úspešnosť leadov mohli sledovať, vypočítajte, z koľkých vašich leadov sa postupne stali príležitosti (teda zákazníci, ktorí preplávali sales funnelom ďalej a chcú sa stretnúť na obchodnej schôdzke). Čím vyššie percento, tým lepšie.

5. Opportunity-to-Lead Ratio

Táto metrika vám povie, ako efektívne vaši obchodníci uzatvárajú zákazky. Sledujete proces od obchodnej schôdzky až po uzavretie a rovnako ako pri predchádzajúcej metrike pozorujete percento príležitostí, ktoré sa vám darí premeniť na uzavreté zákazky.

Aj túto metriku sledujte zvlášť u jednotlivých obchodníkov aj u celého tímu. Môžete napríklad zistiť, že časti obchodníkov sa uzatváraniu nedarí, a tak im môžete zaistiť mentoring obchodného vyjednávania.

6. Priemerný príjem za jedného obchodníka

Zistiť, koľko vám jeden obchodník v priemere vynáša, je kľúčové pre nastavenie ich mzdy a provízií. Vďaka tejto metrike ale tiež lepšie nastavíte realistické ciele pre obchodníkov a zistíte, či výsledky vášho tímu postupne rastú, prípadne v ktorom období a za akých podmienok sa obchodníkom najlepšie darí.

Pokiaľ zistíte, že sa im príliš nedarí, môžete hľadať spôsoby, ako výsledky zlepšovať. Napríklad pomocou školenia, úpravou provízneho systému alebo obchodného procesu.

Ďalšie metriky, ktoré sa u jednotlivých obchodníkov oplatí sledovať, nájdete v našom hube pre obchodných manažérov Sales Driver. Všetky sa najlepšie sledujú, ak využívate CRM systém. Nájdete v ňom prehľadne všetky svoje obchodné dáta a rýchlo sa doberiete, ktoré môžete dopodrobna analyzovať.