Na čo slúži podnikateľský plán a ako ho vytvoriť

Na čo slúži podnikateľský plán a ako ho vytvoriť

Podnikateľský plán je dokument, ktorý si podnikatelia vytvárajú pred začatím podnikania. Slúži na objasnenie dlhodobých plánov podnikateľa, na odhalenie rizík, na získanie bankového úveru alebo na oslovenie investorov a obchodných partnerov. Zahŕňa napríklad podnikateľský nápad, analýzu zákazníkov a trhu alebo finančné náklady na začatie podnikania. Tipy na vypracovanie takéhoto plánu nájdete v článku.

Podnikateľský plán vs. stratégia a proces

Podnikateľský plán (alebo obchodný plán) sa často zamieňa s obchodnou stratégiou alebo obchodným procesom. Medzi nimi však existujú rozdiely.

Podnikateľskú stratégiu, na rozdiel od plánu, používajú existujúce spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoje obchodné procesy a lepšie plniť svoje ciele. Stratégie už môžu byť načrtnuté v podnikateľskom pláne, ale ako podnik pokračuje v raste, stratégia sa aktualizuje a upravuje.

Obchodný proces je prehľad konkrétnych úloh a činností, ktoré vedú k zisku - zvyčajne slúži ako návod pre obchodné oddelenie, ako získavať potenciálnych zákazníkov, zostavovať návrhy alebo ako sa správať na obchodných stretnutiach. Tento proces je opakovateľný, flexibilný, štruktúrovaný a merateľný. Ak sa chcete dozvedieť, ako nastaviť predajný proces, prečítajte si kapitolu SalesDriver.

Prečo si vytvoriť podnikateľský plán

Podnikateľský plán má niekoľko účelov:

 • Ujasnite si svoj dlhodobý podnikateľský plán a stanovte si ciele vrátane spôsobu ich dosiahnutia,
 • identifikujete potenciálne riziká a pochopiť, ako sa im vyhnúť,
 • oslovíte investorov alebo banky so žiadosťou o úver,
 • obchodní partneri a zamestnanci z podnikateľského plánu jasne pochopia, kam spoločne smerujete.

Čo obsahuje podnikateľský plán a akú má formu

Neexistuje žiadna konkrétna šablóna pre podnikateľský plán. Je na vás, ktorá forma vám vyhovuje najviac. Ak však vytvárate aj podnikateľský plán pre banku alebo investora (tu sa oficiálne nazýva podnikateľský plán), zistite si od nich, v akej forme dokument požadujú a čo všetko v ňom musí byť.

Vo všeobecnosti by mal každý podnikateľský plán obsahovať:

 • úvod opisujúci váš podnikateľský nápad,
 • profil podnikateľa a opis jeho skúseností,
 • podrobný opis výrobku a služby vrátane vysvetlenia, prečo oň bude záujem,
 • popis zákazníka (ideálne s persónami),
 • prieskum trhu a konkurencie,
 • analýza rizík,
 • finančný a marketingový plán,
 • potrebné ľudské zdroje vrátane organizačnej štruktúry,
 • hrubý časový plán (plánovanie ďalších krokov pred a po založení spoločnosti).

Uistite sa, že váš podnikateľský plán je jasný a dobre štruktúrovaný. Ocení to každý, kto si ju prečíta, vrátane vás.

Podnikateľský plán síce obsahuje množstvo informácií, ale vždy v stručnej forme. Maximálny rozsah podnikateľského plánu je 20 strán. Každá ďalšia strana si vyžaduje viac energie na čítanie a je pravdepodobnejšie, že odradí vašich kolegov a potenciálnych investorov.

Najdôležitejšou časťou podnikateľského plánu sú údaje

Najčastejšími nedostatkami, pre ktoré podnikateľské plány zlyhávajú, sú prázdne tvrdenia a nedostatok údajov. Mnohí podnikatelia sa nadchnú pre svoj nápad bez toho, aby mali k dispozícii údaje, ktoré by potvrdili, že ich plán bude fungovať. 

Pri tvorbe podnikateľského plánu podložte každé tvrdenie výskumom, štúdiami alebo štatistikami. Neváhajte ich do dokumentu vložiť vo forme grafov a odkazov, aby ste sa k nim mohli ľahko vrátiť, kedykoľvek budete potrebovať.

Na čo si dať pozor pri tvorbe podnikateľského plánu

Nebuďte príliš optimistickí - Nepredpokladajte automaticky najoptimistickejšie možnosti v časovom pláne alebo odhade zisku. Buďte realisti, držte sa pri zemi a počítajte aj s horšími scenármi.

Neexistuje univerzálny podnikateľský plán - Tak ako je každý podnikateľ iný, aj každý podnikateľský plán je iný. Nesnažte sa preto nájsť univerzálne riešenie, ktoré by ste mohli skopírovať, ale prispôsobte podnikateľský plán svojmu nápadu a produktu. Iba ak žiadate o pôžičku v banke, uistite sa, že nemá predpísané tlačivo. V tomto prípade najprv vytvorte podnikateľský plán pre svoje účely a potom variant pre banku.

Nenechajte podnikateľský plán ležať ladom - Nedovoľte, aby sa z podnikateľského plánu stal ďalší dokument, ktorý skončí v zásuvke. Oboznámte s ním všetkých spolupracovníkov a pravidelne sa k nemu vracajte, aby ste sa uistili, že plán plníte. V prípade potreby aktualizujte aj obchodný plán. Realizáciu plánu môžete pohodlne sledovať v systéme CRM, kde máte na jednom mieste všetky potenciálne zákazníkov, klientov, objednávky a obchodné výsledky.