Čo je B2C business: definície a špecifiká

Čo je B2C business: definície a špecifiká

Ovocie predávate na trhu, domáce potreby v kamennom obchode, auto v showroome alebo dokonca oblečenie v e-shope. Vaši zákazníci od vás tovar kupujú a používajú, nič na ňom nevydelávajú a nepredávajú ho ďalej. Ste súčasťou podniku B2C. Aké sú jeho špecifiká a čím sa líši od iných obchodných modelov?

Čo je podnikanie B2C

Skratka B2C znamená business-to-consumer a označuje predaj konečnému spotrebiteľovi, ktorý tovar používa pre vlastnú potrebu. To znamená, že si kupuje auto, ktoré riadi, dom, v ktorom býva, oblečenie, ktoré nosí, alebo potraviny, ktoré konzumuje.

Tým sa líši od takzvaného B2B (business-to-business) obchodu, v ktorom spoločnosť predáva svoje výrobky inej spoločnosti. Tá ich používa na výrobu svojho tovaru alebo ďalej predáva výrobky, ktoré kupuje, svojim zákazníkom.

Rozdiely medzi B2C a B2B

Okrem zákazníka sa podnikanie B2C zvyčajne líši od podnikania B2B aj v iných aspektoch:

  • cena tovaru je v B2C jednotná pre všetkých zákazníkov, zatiaľ čo v B2B sa často líši pre jednotlivých zákazníkov,
  • v B2C rozhoduje o kúpe spotrebiteľ a zvyčajne nakupuje rýchlo, zatiaľ čo v B2B sa na rozhodovaní podieľa viac ľudí v spoločnosti a proces je zdĺhavejší,
  • podnikanie B2C sa vyznačuje širokým trhom, zatiaľ čo v B2B je trh obmedzenejší, takže spoločnosti musia venovať väčšiu pozornosť aj budovaniu vzťahov so zákazníkmi,
  • preto zatiaľ čo v B2C klienti zvyčajne využívajú zákaznícky servis len vtedy, keď sa vyskytne problém so zakúpeným tovarom, v B2B klienti vyhľadávajú kvalitný zákaznícky servis pred nákupom, počas neho aj po ňom. Ako si vybrať vhodný obchodný model

The specifics of both business models will help you determine which one is better suited for your business. If you sell car parts that are not applicable elsewhere, B2B will be the obvious choice.

Ako si vybrať vhodný obchodný model

Špecifiká oboch obchodných modelov vám pomôžu určiť, ktorý z nich je pre vaše podnikanie vhodnejší. Ak predávate autodiely, ktoré sa inde nedajú použiť, B2B bude jasnou voľbou.

Predstavte si však, že pestujete zeleninu a chcete ju predávať. Máte dve možnosti:

  • Buď ju ponúknete priamo spotrebiteľom, t. j. zákazníkom, ktorí ju od vás kúpia a použijú v obchode B2C,
  • alebo môžete využiť B2B a predávať ju obchodom, ktoré ju ďalej predávajú zákazníkom alebo spoločnostiam, ktoré z nej vyrábajú iné výrobky.

Obe metódy majú svoje výhody aj nevýhody. Buď si vybudujete sieť zákazníkov, ktorí budú váš tovar ďalej predávať, alebo sa zameriate priamo na širší trh koncových zákazníkov. Náš systém RAYNET CRM vám pomôže riadiť vaše B2B podnikanie, kde máte všetky kontakty na klientov, všetku komunikáciu a dokumenty prehľadne na jednom mieste.