Filip Goszler

Product evangelist

Filip budoval komunity ako riaditeľ Impact Hub. Vedie komunitu GUG.cz a už 5 rokov je certifikovaným trénerom Google pre Českú republiku a Slovensko. V RAYNETu má na starosti produktové kampane.