Museli sme to opraviť!

 
Tentokrát pre vás máme novinky len na pol. Namiesto nových funkcií sme totiž opravili tie, ktoré vás najviac štvali. Takže odteraz sa už z naplánované aktivity preklikne priamo do kalendára, zlúčite si duplicitné kontakty, skopírujete kolegovi URL adresu a nepotrebné záložky zatvorte jediným klikom.

#1 Prekliknutie z aktivity do kalendára

Bolo nebolo, prišiel vám e-mail s naplánovanú schôdzkou, vy ste sa proklikli do RAYNETu ... a už ste v kalendári hľadali, kedy že tá schôdzka vlastne je a čo máte ten deň na programe. Odteraz naplánovanú aktivitu jedným kliknutím zobrazíte v kalendári prostredníctvom tlačidla Ukázať v kalendári. Aby ste poznali, o ktorú z mnohých aktivít ide, v kalendári vám zabliká.

 

#2 Ručne písané adresy u aktivít idú zobraziť na mape

Ak u Schôdzok a Udalosťou ručne vyplníte Miesto konania, novo sa vám rozsvieti možnosť Ukázať trasu a Ukázať na mape.

 

#3 Zlučovanie kontaktov

Tiež už môžete zlučovať duplicity u Klientov, Kontaktných osôb i Lead. Prevediete dáta zo záznamu A do záznamu B. A aby vo veciach zostal poriadok, záznam A sa po prevedení zmaže. Prenesie sa kompletné História aj niektoré polia z pôvodného záznamu. Táto funkcia príde vhod napríklad v situácii, kedy máte Klienta evidovaného dvakrát a potrebujete ho zlúčiť vrátane jeho histórie.

 

#4 Kopírovateľné URL adresa

Keď teraz skopírujete URL adresu konkrétnej záložky a pošlite ju kolegovi, po kliknutí a prihlásenie sa mu otvorí konkrétny crm záznam. Presne tak, ako ho vidíte vy pri kopírovaní URL.

#5 Výber viditeľných stĺpcov

Vo všetkých seznamových pohľadoch je novo prehľadnejšie okno pre výber stĺpcov, ktoré chcete zobrazovať.

 

#6 Zatvorenie záložiek na jeden klik

Pre upratovanie nepotrebných záložiek vám teraz postačí jeden klik. A je zase čisto. :-)