Jarné novinky v RAYNET

 
Počas jari sme do RAYNET pridali hromadu nových funkcií. Vyskúšajte nový panel Rozcestník, mrknite na nové typy voliteľných polí a možno vás prekvapí aj vlastné tlačové šablóny pre Klientov, Kontaktné osoby alebo Lead.

1. Rozcestník pre vaše obľúbené aplikácie

Na nástenke nájdete nový voliteľný panel Rozcestník, do ktorého vložíte odkazy na webové stránky alebo aplikácie, ktoré pri práci pravidelne navštevujete. Priamo z CRM sa potom jednoducho preklikne napríklad do Google tabuliek, Freelo alebo napríklad fakturačnú aplikácie.

V Rozcestník nastavíte odkazy, ktoré sa zobrazí všetkým používateľom, ale aj osobné odkazy, ktoré sú len pre vás.

 

2. Nové typy voliteľných polí

Voliteľné polia ste si v RAYNET dosť obľúbili, a preto sme na vaše želanie pridali 6 nových typov voliteľných polí. K obchodným prípadom si teraz vložíte pole s:

 • percentami,
 • presným dátumom,
 • časom,
 • menou,
 • odkazom
 • a súborom.
 

3. Vlastné tlačové šablóny aj pre Klientov, Kontaktné osoby a Lead

Asi už viete, že si v RAYNET môžete vytvoriť vlastné šablóny pre Obchodný prípad, Ponuku, Objednávku alebo Projekt. Vďaka vlastnej šablóne si u týchto dokumentov vyladíte podľa vlastných predstáv formátovania, dizajn alebo rozsah informácií.

Novo si vytvoríte vlastné šablóny tiež pre:

 • Klienta,
 • Kontaktnú osobu
 • a Lead.

4. Projekty a ich nové hodnoty

Rozšírené Projekty sprehľadní prácu všetkým, kto rieši veľké zákazky, na ktorej jeden obchodný prípad nestačí.

Ak napríklad vyhráte výběrko na vonkajšie bazény do nového satelitného mesta, vytvoríte si Projekt, spojíte ho s obchodnými prípadmi pre jednotlivé bazény a na jednom mieste uvidíte:

 • ako si projekt vedie ako celok z hľadiska stavu úloh, nákladov alebo zisku
 • a kompletnú históriu zákazky - do projektu sa prepíšu história všetkých pridružených obchodných prípadov, napríklad e-maily alebo zápisy zo schôdzok.

Všetky možnosti správanie Projektu nájdete novo v Nastavenie » Rozšírenie » Projekty. Novo môžete v Projektoch zobraziť nielen pôvodné Hodnotu projektu, ale aj Priemernú, Najvyšší a Najnižšia hodnotu obchodného prípadu.

Hodnota u Projektu

Mrknite tiež na podrobný návod pre nastavenie projektov od našej zákazníckej podpory.

5. Skrytie hromadných e-mailov v histórii kontaktov

Ak si chcete sprehľadniť emailovú histórii u Klienta alebo Kontaktných osôb, môžete z nej novo vypustiť hromadné e-maily. Prípadne si zvolíte, aby sa vám zobrazovali len tie hromadné e-maily, ktoré označíte ako dôležité.

Podrobný návod nájdete na stránce podpory.

Skrytí hromadných e-mailů v historii kontaktů

6. Novinky v Lead

Do Lead sme pridali nové polia a niektoré platné vylepšili:

 • pri zakladaní Lead si vyberiete, či ide o firmu, alebo fyzickú osobu,
 • k leadům môžete pridávať Kontaktné osoby,
 • polia Meno a Názov klienta sme zlúčili do jedného poľa Meno alebo názov klienta a pridali k nemu našepkávač Merk
 • a tiež sme pridali polia IČ, DIČ, IČ DPH (u SK lead) a Dátová schránka.
 

7. Nové možnosti v analýzach

Lepšie vyhodnocovanie jednotlivých Projektov

 • do väčšiny analýz sme pridali možnosť filtrovať podľa Projektov, do ktorých Obchodné prípady patrí

Vývoj ziskovosti Produktov

 • a v analýze Vývoj zisku novo nájdete aj možnosť filtrovať Obchodné prípady podľa jednotlivých produktov.