Kelly Carrow

Preklady a content

Kelly pracovala ako prekladateľka na voľnej nohe a neskôr sa začala venovať marketingu, tvorbe obsahu a lokalizácii softvéru. V spoločnosti RAYNET pracuje na tom, aby bolo CRMko "user-friendly" pre anglicky hovoriacich používateľov, na Nápovede a na písaní článkov.