Čo je to CRM?

Čo je to CRM?
Pod skratkou CRM sa schováva anglický termín Customer Relationship Management - v slovenskom preklade Riadenie vzťahov so zákazníkmi. To znie celkom výrečne, ale čo si pod tým predstaviť v praxi?

Obsah:


Štandardne sa takto označuje obchodná stratégia zameraná na zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi naprieč celým ich životným cyklom. Od prvého kontaktu a akvizície cez rozvíjanie zákazníckej lojality a riešenie klientskych problémov až po koniec obchodného vzťahu. Cieľ CRM je teda jasný - budovať spokojný vzťah s existujúcimi zákazníkmi a efektívne získavať nové.

Ak sa Vás niekto spýta "Ako u vás robíte CRM?", Môžete si to voľne preložiť ako "Čo robíte pre to, aby ste mali spokojných a lojálných klientov?".

CRM je kľúčové pre všetky firmy, ktoré stavajú zákazníkov na prvé miesto. Spokojný zákazník neodíde ku konkurencii a má k vašim produktom a službám blízky vzťah. CRM stratégia potom premyslenými metódami usiluje o udržanie spokojnosti vo všetkých fázach vzťahu firma - zákazník, napríklad tým:

 • ako značka na potenciálneho zákazníka pôsobí,
 • ako obchodníci potenciálneho zákazníka oslovujú,
 • ako sa o zákazníka firma stará po prvej kúpe,
 • ako si počas ďalších nákupov firma udržiava zákazníkovú lojalitu
 • a v neposlednom rade ako sa dokáže firma so zákazníkom rozlúčiť.

Oblasť CRM je prepojená s technológiami, ktoré pomáhajú uplatniť CRM stratégie v praxi – tieto technológie sa nazývajú CRM systémami alebo CRM softvéry. Takže ak predchádzajúcu otázku trošku obmeníte a niekto sa vás opýta "Aké CRM u vás používate?", Tentoraz tým na 99% myslí "Aký používate CRM systém/softvér?".

Čo je to CRM, už viete. Teraz je čas zistiť, s čím CRM systémy pomáhajú.

Čo je to CRM systém?

CRM systémy sú nástroje, ktoré pomáhajú sústrediť všetky zákaznícke dáta na jedno miesto. Používatelia potom môžu s týmito dátami efektívne pracovať, využiť ich k úspešnému obchodovaniu a zvýši s ich pomocou zákaznícku spokojnosť.

Podľa konkrétnych funkcií môžu mať jednotlivé CRM rôzne ciele. Sú však tri základné účely, ktoré všetky CRM systémy spájajú:

1. Poskytovanie informácií

CRM systémy odovzdávajú maximálne množstvo užitočných informácií každému, kto sa dostane do kontaktu so zákazníkom, a to v ktorejkoľvek fáze predaja. Patria sem napríklad:

 • celá história toho, čo máte s konkrétnym klientom za sebou,
 • aké ste riešili problémy a s akým výsledkom
 • alebo aký je historický objem predaja, ktorý ste u klienta realizovali.

Tieto informácie využije napríklad:

 • obchodné oddelenie pri stretávaní a nadväzovaní kontaktu s klientmi,
 • zákaznícka podpora pre rýchlu pomoc súčasným klientom,
 • marketingové oddelenie pre zacielenie kampaní na existujúcich klientov.

2. Zjednodušenie evidencie zákazníckych dát

Ak firmy zákaznícke dáta evidujú, často ich mávajú roztrieštená na rôznych miestach, ako sú excelovej tabuľky, rôzne firemné disky či dokonca tlačené dokumenty. CRM systém túto bolesť eliminuje a umožňuje firmám evidovať všetky dáta na jednom mieste.

V CRM systéme preto nájdete databázu klientov, plánovač obchodných aktivít aj nástroje pre riadenie obchodných prípadov.

3. Zefektívnenie práce

CRM dokáže automatizovať a uľahčiť činnosti hneď niekoľkých oddelení vo firme, najmä však obchodníkom. Zbaví ich administratívnej záťaže, ako je prepisovanie, papierovanie alebo dohľadávanie informácií, takže sa môžu lepšie venovať tomu, čo by malo byť hlavnou náplňou ich pozície – obchodovanie.

CRM však uľahčí prácu tiež manažérom, tímu zákazníckej starostlivosti a marketingovému oddeleniu.

Teraz už viete, aké zázraky CRM systém dokáže. Ešte vám ale povieme, ako toto všetko funguje v RAYNET CRM.

Čo je RAYNET CRM

RAYNET je najobľúbenejší CRM systém v Českej republike s viac ako 6 tisíc aktívnymi užívateľmi. Pri jeho návrhu a priebežnom vylepšovaní usilujeme o to, aby sa v ňom pracovalo jednoducho, prirodzene a aby šetril prácu každému, kto sa pohybuje v obchode. Ako toto všetko RAYNET dokáže?

Sila RAYNETu tkvie najmä v troch základných funkciách – Adresári, Obchodných prípadoch a aktivitách.

1. Adresár - pre vysnívaný poriadok v kontaktoch

Adresár pomáha obchodníkom udržať všetky dôležité informácie o klientoch na jednom mieste. Vytvoria si v ňom mocnú databázu kontaktov, ktorá im umožní rýchlo vyhľadať ľubovoľný kontakt a pridať nový záznam bez čakania - pokojne aj z terénu prostredníctvom mobilnej aplikácie RAYNET CRM.

U každého klienta uvidí kompletnú históriu všetkého, čo majú spoločne za sebou – schôdzky, dokumenty, e-maily, reklamácie aj vlastné poznámky. Pred schôdzkou tak stačí obchodníkovi otvoriť adresár a je v obraze.

2. Obchodné prípady - pre perfektný prehľad nad obchodom

V Obchodných prípadoch uvidia obchodník alebo jeho manažér, na čom sa aktuálne pracuje a ako sa obchodom darí. Obchodníci si môžu detailne preštudovať obchodné výsledky a odhadnúť, čo ich čaká. Ľahko tak vyhodnotia, akej obchodnej príležitosti sa majú venovať a aká je šanca na úspech.

V RAYNETu navyše rýchlo pripraví všetky potrebné dokumenty pre zákazníka - ponuky, objednávky a kalkulácie vybaví za pár kliknutí, takže sa zbaví zbytočného papierovania.

3. Aktivity - pre istotu, že obchodníci na nič nezabudnú

Aktivity slúžia ako šikovný kalendár, vďaka ktorému si obchodníci udržia čistú hlavu. Rýchlo do neho zadávajú nové obchodné stretnutia a úlohy, napríklad pretiahnutím dát z Adresára alebo Obchodných prípadov. Aktivity idú navyše prepojiť s kalendárom v mobile a podporujú zdieľanie kalendára s kolegami.

Ak vás RAYNET zaujal, mrknite na podrobný popis všetkého, čo vie, alebo si ho rovno vyskúšajte na 30 dní zadarmo (úplne bez záväzkov a bez zadávania platobnej karty).