Čo je to CRM?

Čo je to CRM?
CRM je software umožňujúci riadenie dobrých vzťahov so zákazníkmi.

Vďaka CRM (vychádza z anglického Customer Relationship Management) môžete zhromažďovať, udržiavať a analyzovať všetky užitočné údaje o zákazníkoch, ako sú kontaktné informácie, obchodné transakcie alebo histórie vašej vzájomnej komunikácie. Všetky tieto údaje potom vďaka CRM využijete k:

  • porozumenie zákazníkom a ich potrebám,
  • posilnenie obchodníkov,
  • zlepšenie zákazníckej starostlivosti
  • alebo podpore marketingových aktivít.

V základe sa CRM systémy delia do troch kategórií, ale veľa CRM systémov tieto kategórie navzájom prepája:

Operatívne CRM


Podporuje najmä obchodné aktivity a front office. Umožňuje zbierať dáta o zákazníkoch a vylepšiť tak predaj alebo marketing.

Analytické CRM


Získané dáta o zákazníkoch analyzuje a vytvára tak základ pre dôležité firemné rozhodnutia. Tiež vyhodnocuje marketingové kampane alebo napovedá obchodníkom, na ktoré príležitosti sa zamerať.

Kolaboratívne CRM


Vytvára kanály pre priamu komunikáciu so zákazníkom a posúva ju vpred. Zákazníkov spojí napríklad s technickou podporou, marketingovým oddelením alebo IT konzultantom. Podporuje najmä zákaznícku starostlivosť a umožňuje lepšie reagovať na individuálne potreby zákazníkov.

CRM softvéry pomáhajú firmám reagovať na potreby zákazníkov už od roku 1995. Od tej doby však poriadne vyrástli. Kým vtedy išlo o obyčajné databázové systémy, dnešný CRM vám umožní:

  • integráciu s účtovnými, podnikovými a ďalšími systémami,
  • vybavovať e-maily a telefonáty,
  • analyzovať dáta v prehľadných štatistikách a grafoch
  • alebo si ich vziať do terénu vďaka mobilnej aplikácii.

Chcete, aby CRM posunulo aj vašu firmu? Vyskúšajte Raynet. K tomu, aby posilnil váš obchod, mu stačí 3 jednoduché kroky.