Čo je to CRM systém?

Čo je to CRM systém?
CRM systémy sú nástroje, ktoré pomáhajú sústrediť všetky zákaznícke dáta na jedno miesto. Používatelia potom môžu s týmito dátami efektívne pracovať, využiť ich k úspešnému obchodovaniu a zvýši s ich pomocou zákaznícku spokojnosť.

Podľa konkrétnych funkcií môžu mať jednotlivé CRM rôzne ciele. Sú však tri základné účely, ktoré všetky CRM systémy spájajú:

1. Poskytovanie informácií

CRM systémy odovzdávajú maximálne množstvo užitočných informácií každému, kto sa dostane do kontaktu so zákazníkom, a to v ktorejkoľvek fáze predaja. Patria sem napríklad:

  • celá história toho, čo máte s konkrétnym klientom za sebou,
  • aké ste riešili problémy a s akým výsledkom
  • alebo aký je historický objem predaja, ktorý ste u klienta realizovali.

Tieto informácie využije napríklad:

  • obchodné oddelenie pri stretávaní a nadväzovaní kontaktu s klientmi,
  • zákaznícka podpora pre rýchlu pomoc súčasným klientom,
  • marketingové oddelenie pre zacielenie kampaní na existujúcich klientov.

2. Zjednodušenie evidencie zákazníckych dát

Ak firmy zákaznícke dáta evidujú, často ich mávajú roztrieštená na rôznych miestach, ako sú excelovej tabuľky, rôzne firemné disky či dokonca tlačené dokumenty. CRM systém túto bolesť eliminuje a umožňuje firmám evidovať všetky dáta na jednom mieste.

V CRM systéme preto nájdete databázu klientov, plánovač obchodných aktivít aj nástroje pre riadenie obchodných prípadov.

3. Zefektívnenie práce

CRM dokáže automatizovať a uľahčiť činnosti hneď niekoľkých oddelení vo firme, najmä však obchodníkom. Zbaví ich administratívnej záťaže, ako je prepisovanie, papierovanie alebo dohľadávanie informácií, takže sa môžu lepšie venovať tomu, čo by malo byť hlavnou náplňou ich pozície – obchodovanie.

CRM však uľahčí prácu tiež manažérom, tímu zákazníckej starostlivosti a marketingovému oddeleniu.

Teraz už viete, aké zázraky CRM systém dokáže. Ešte vám ale povieme, ako toto všetko funguje v RAYNET CRM.